Projektiidee tekkis siis, kui Surju kooli õpetajad käisid Erasmus+ programmi raames Bulgaaria Osnovno Uchilishte "Svety Svety Cyril i Metodii" nimelises põhikoolis töövarjuks. Kool asub Bachevo asulas, seal õpivad lapsed 1.-7. klassini.

 Projekti eesmärgiks oli Bulgaaria ja Eesti kooli koostöö ning teiste kultuuride ja õpetamise meetodite tundmaõppimine

Surju õpetajad jälgisid Bulgaaria kolleegide matemaatika, inglise keele ja arvutiõpetuse tunde ning õppisid neilt uusi meetodeid, mida oma tundides kasutada. Ka Eesti õpetajad näitasid kolleegidele oma oskusi – kuidas kasutada laulmist ja pilte võõrkeele õppimises ning kuidas õpetada robootikat. Tehti hulganisti pilte, videosid, mida asjaosalised eTwinningu portaalist vaadata saavad.

Näiteks inglise keele tundides nägid ja said eesti õpetajad üle võtta häid nippe, kuidas palli ja rõnga abil sõnavara korrata. Arvutiõpetuse jaoks oli koostatud põhjalik ainekava ja paberkandjal õpikud, mis toetavad õpetaja tööd. Selle piirkonna väikestes koolides olid olemas kunstkattega väljakud jalgpalli mängimiseks ning lapsed lustisid vahetundides rõõmuga õues ja kasutasid vähem nutivahendeid.

Bulgaariat külastasid õpetajad Signe ja Ave