Surju Põhikooli kodukord (*.pdf)

 

(Kehtestatud direktori käskkirjaga 1-4/9, 11.10.2019)