Surju kooli visiooniks on kõigi koolis õppivate ja töötavate inimeste igakülgse arengu toetamine. Lähtuvalt sellest esitas Surju Põhikool veebruaris 2017 Erasmus+ programmile õpirände projekti "Elukestev õpe Surju Põhikoolis".
Suur rõõm oli saada teade SA Archimedeselt, et tuginedes ekspertide hinnangule ja valikukomisjoni ettepanekule toetatakse meie projekti täies mahus, see on 9009 euroga!
Projekti käigus saavad kolm Surju õpetajat 2018. a kevadel ennast täiendada koolitustel Suurbritannias. Kaks õpetajat osalevad kursusel „Learning in the Natural Environment” ja üks õpetaja kursusel "Course for Teachers of English at Primary Level Cambridge”.
Koolitused võimaldavad õpetajatel tõsta oma professionaalsust, areneda isiksuslikult  ja leida uut motivatsiooni koolis töötamiseks, samuti  partnereid ja ideid rahvusvaheliseks koostööks ning selle läbi suurendada kogu kooli avatust ja Euroopa-mõõdet. Õpirändes osalejad saavad praktiseerida oma keeleoskust, omandada efektiivseid ja innovaatilisi õpetamismeetodeid ning tutvuda põhjalikult briti kultuuriga.