Reegel:  Kui vasakult esimene nulliga asendatav number on 5,6,7,8,9, siis suurendatakse kõige madalamat allesjäävat järku 1 võrra, muul juhul jäetakse see järk muutumata.

1) arvu 7628 ümardamine kümnelisteni:   7628 » 7630
2) arvu  7628 ümardamine sajalisteni:       7628 » 7600