Programmist "Comenius"Comenius logo

Jan Amos Komenský (ladinapäraselt Comenius ) oli Tšehhi õpetlane ja filosoof, kes sai Euroopas tuntuks oma uudsete pedagoogiliste vaadete poolest, mille mõju kestab tänase päevani. 

Üldhariduse valdkonna allprogrammina on Comenius pakkunud koolidele, õpetajatele, üliõpilastele ja koolitusasutustele erinevaid rahvusvahelise koostöö võimalusi alates 1995.aastast.

2007 - 2013 toimib Comenius iseseisva programmina elukestva õppe programmis, mida finantseerib Euroopa Liit ja milles osalevad 27 Euroopa Liidu liikmesriiki; Island, Liechtenstein, Norra ja kandidaatriigina Türgi.

Eesti poolt koordineerib programmi kulgu Arhimedes SA Hariduskoostöö keskus .

Surju Põhikool osales 2008-2010 Comenius programmi raames koos Hispaania, Itaalia ja Türgi koolidega koostööprojektis "We are in the same team "

Osalejatel on senini oma kokkusaamispaik -    Facebook !

 

2012/2013 õppeaastast alustasime uue projektiga "Europe in Our School". Projekti kestuseks on samuti 2 õppeaastat ja seekord lööb kaasa rohkem koole kui eelmisel korral. Esindatud on sellised riigid nagu Soome, Poola, Rumeenia, Hispaania ja Itaalia. Koordinaatorid on nagu eelmiselgi korral pärit Türgist.