• Dictionary of Mathematics

    2023-2025 on läbiviidava koostööprojekti pealkirjaks on "Dictionary of Mathematics". Projektis osalevad lisaks meie koolile Chalastra kool Kreekast ja CEIP Profesor Carlos Socas Muñoz Hispaaniast. Projekt eesmärgiks on eelkõige esimese ja teise kooliastme õpilaste matemaatikaõppe kvaliteedi parandamine, arendades probleemide lahendamise oskusi ja loovust digitehnoloogia, õppemeetodite ja -vahendite kasutamise kaudu.

  Projekti peamised eesmärgid on:
  1) Matemaatika populariseerimine;
  2) Matemaatika lõimimine teiste teadusharudega;
  3) Digioskuste arendamine läbi digimaterjalide kasutamise ja loomise;
  4) Koostöö ja suhtluse soodustamine digitaalses ja reaalses keskkonnas;
  5) Matemaatikasõnastikku sisaldava veebilehe loomine.