12. detsembril 2005a. oli koolis pidulik aktus. Heisati Roheline Lipp - rahvusvahelisest keskkonnahariduse programmist osavõtu eest saadud tunnusmärk. Eestis omistati lisaks meile 2004/2005 a. tegevuse eest Roheline Lipp veel 6-le koolile ja ühele lasteaiale.
Eestis koordineerib programmi MTÜ Hoia Eesti Merd.

Öko-koolides õpitakse märkama erinevate tegevuste mõju keskkonnale, osalema ühistegevuses, arutlema säästva majandamise võimaluste üle nii koolis, kodus kui kogu oma ümbruskonnas, mõistma seost kohaliku ja globaalse vahel.

 

Roheline Lipp