Arvutiklassis 
Comenius Club koosneb aktiivsetest Surju Põhikooli õpilastest, kes leiavad tahtmist ja aega projektis kaasa lüüa. Lisaks projekti käigus toimuvate ürituste ettevalmistamisele ja läbiviimisele kogunetakse 2 korda nädalas arvutiklassis, et tehtu üle arutleda, uusi ideid genereerida ning projekti kodulehel toimunud uuendusi jälgida.

Comenius Club'i liikmed

Kas tahad teada, mis on siiani projekti raames juhtunud?

 

 

Arvutiklassis   Koos õpsidega...

Itaalia keelt õppimas