2012/2013 õppeaastast alustas Surju Põhikool osalemist Euroopa kooliprogrammi Comenius projektis „Euroopa meie koolis“ (Europe in our School). Meie kooli koostööpartneriteks selles koostöös on kuue välisriigi seitse kooli: koordinaator Türgi (Makbule Orman Ilkogretim Okulu), osalejateks lisaks meile Soome, Poola, Itaalia, Hispaania ja Rumeenia koolid.
 
Projekti motoks on: „Kas oled kaugel või lähedal, sa oled alati siin“.  
 
Projekti käigus kogume oma klassiruumidesse pilte, postreid, materjale rahvuslike tähtpäevade ning sündmuste kohta - iga klass ühe riigi kohta meie partnerite hulgast. Pärast tutvustame kogutud  materjale loomulikult kogu kooliperele.
Samuti õpitakse ära selle riigi laul, tutvustatakse tähtsaid ajaloolisi isikuid, õpitakse tundma selle riigi kunstnikke või proovitakse isegi oma klassis kasvama panna üks sõpruskooli riigi taim. Oma sõpruskooli riigi elustiili peegeldamiseks korraldatakse nn Euroopa päevi.
Töökeeleks on mõistagi inglise keel, mis peaks veelgi enam motiveerima seda võõrkeelt õppima. Projektis osalemine peaks julgustama õpilasi kasutama uusimaid IT vahendeid, suurendama tolerantsust ja austust teiste rahvuste ja kultuuride vastu, samal ajal tugevdades ka oma rahvustunnet. Kindlasti arendab projektis osalemine nn tiimitööd, teiselt poolt annab võimaluse iseseisvaks uurimiseks ning oma töö tulemuste ette kandmiseks. Loodetavasti ei lase kõige oodatum sündmus – partnerriikide koolide külastamine ja kõige oma silmaga nägemine - ennast kaua oodata.
Kokkuvõtlikult võib öelda, et ühelt poolt aitab projektis osalemine tundma õppida teisi riike, teiselt poolt tutvustame ennast teistele koostööpartneritele.
 
Agnes Leemet
Surju Põhikooli inglise keele õpetaja
 

 
Projekti kodulehekülg: http://www.eios.info
 
Projektiga seotud linke: 
 
 http://proyectocomeniustamujal.blogspot.com.es/ (Hispaania kooli projektiblogi)

http://www.facebook.com/groups/187775127923066/?ref=ts&fref=ts (Facebook-i grupp)