Läänemeri ja Vahemeri saavad kokku!

2008 toimuvate olümpiamängude ametlik deviis oli “Üks maailm, üks unistus”. Surju Põhikoolis alustati sellel sügisel Comeniuse projektiga “We are in the same team”, mille unistuseks on (sarnaselt olümpiamängudele) inimese harmooniline areng, et soodustada rahumeelse ühiskonna rajamist. Kõlab uhkelt... Nii see ongi! Seostades sporti kultuuri ja kasvatusega, püüdleme läbi antud projekti sellise elulaadi poole, mis rajaneb jõupingutustes leitud rõõmul, heade eeskujude kasvatuslikul väärtusel ja üleüldiste eetiliste põhimõtete austamisel. Tegu on nii sportlike kui ka mõistust teritavate mängudega, mille kaudu saame lisaks
* tutvustada oma kultuuri ning arendada eneseteadvust;
* tutvuda erinevate Euroopa riikide traditsioonide ja keeltega;
* harjutada inglise keele ning IKT oskusi;
* avardada teadlikkust keskkonnakaitsest ja tervislikest eluviisidest jne.
Teemade valdkond on lai... Projektitöö saab suures osas olema veebipõhine (www.weareinthesameteam.com ), aga Comeniuse projekt võimaldab meil kahe õppeaasta vältel õpilasi/õpetajajaid partnerkoolidest vastu võtta ja Surju Põhikooli õpilastel/õpetajatel ka teisi riike külastada. Loodame, et läbi otseste rahvusvaheliste suhete kasvab meie õpilaste eneseusk ja kindlustunne võõrkeeles suhtlemiseks, sallivus erinevate rahvaste ja rasside vastu ning avardub üldine maailmapilt.

Krista Rammo
Surju Põhikooli inglise keele õpetaja