Õpiabi tunnid aitavad õpilastel ainetundides paremini toime tulla. Tundides arendatakse taju, mälu, mõtlemist ja tähelepanu, samuti oskust keskenduda, kohaneda ja ümber lülituda. Suurt tähelepanu pööratakse kuulamis-, vaatlemis- ja väljendusoskuse arendamisele.

Õppetöö toimub rühmatundidena, et õpilase ja õpetaja vahel tekiks usalduslik suhe. Nendes tundides harjutatakse ka korralduste kuulamise ja mõistmise oskust. Tunni lõpus tehakse alati kokkuvõtteid: mis õnnestus, mis vajab veel harjutamist.