ÕPIABI TUNNIPLAAN 2019

Eripedagoog Hilve Kivipõld-Verbitskas

 

 

 

E

 

T

 

N

 

 

8.40- 9.25

 

individuaaltund

 

V

 

 

9.35- 10.20

 

 

individuaaltund

 

III

 

V

 

10.30- 11.15

 

I

 

II

 

II

 

 

11.35- 12.20

 

individuaaltund

 

I

 

I

 

 

12.40- 13.25

 

III

 

individuaaltund

 

IV

 

 

13.35- 14.20

 

II

 

 

 

III

 

 

14.30- 15.15

 

IV

 

 

 

 

 


 

 

Õpiabi tunnid aitavad õpilastel ainetundides paremini toime tulla. Tundides arendatakse taju, mälu, mõtlemist ja tähelepanu, samuti oskust keskenduda, kohaneda ja ümber lülituda. Suurt tähelepanu pööratakse kuulamis-, vaatlemis- ja väljendusoskuse arendamisele.

Õppetöö toimub rühmatundidena, et õpilase ja õpetaja vahel tekiks usalduslik suhe. Nendes tundides harjutatakse ka korralduste kuulamise ja mõistmise oskust. Tunni lõpus tehakse alati kokkuvõtteid: mis õnnestus, mis vajab veel harjutamist.

Emotsionaalsel tasandil on õpiabi tundide eesmärk anda õpilastele positiivseid elamusi. Eripedagoog püüab toetada eelkõige õpilaste kirjaliku ja/või suulise kõne erinevate tahkude arengut, millest otseselt sõltub õpiedukus (õigekiri, lugemine, väljendusoskus, loetu ja kuuldu mõistmine). Häälduspuuded võiksid eeldatavalt olla kõrvaldatud koolieelses eas. Lugemis- ja kirjutamisoskuse aeglane ja raskendatud kujunemine on sageli seotud kõne üldise pidurdunud arenguga. Selliste raskuste korrigeerimine eeldab paljudel juhtudel kestvat süstemaatilist aastatepikkust lisatööd logopeedilise õpiabirühma õpetaja juhendamisel ning lapsevanema ja aineõpetaja toetusel. Kõige suuremal määral tehakse tööd õigekirjaoskuse arendamiseks, kujundades sammhaaval üksikuid osaoskusi, õpetades neid iseseisvalt kasutama ja oma tööd kontrollima.