eTwinning 2018/2019

 • Värvid looduses

  Surju kooli 4. ja 5. klassi õpilased osalesid selles projektis koos Peetri Lasteaed-Põhikooli ja Sindi Gümnaasiumi õpilastega. Projektist võttis osa üle 50 õpilase ja õpetaja.

  Kõigepealt otsiti kooli ja kodu ümbruse loodusest erinevaid värve ja tehti fotosid. See ei olnudki nii lihtne, sest projekti see etapp langes hilissügisesse ja talve algusse, kus kirkaid värve ja valgust oli vähe. 

  Moodustati grupid ning valiti välja sobivaimad pildid, mille põhjal loodi jutuke ja luuletus. Ühe kooli grupp alustas kirjutamist, teine jätkas ja kolmas lõpetas.

  Valmisid vahvad loovtööd, mille järgi õpilased kujundasid Storyjumperi abil e-raamatud. Storyjumperi rakendust (https://www.storyjumper.com/)  oli hea kasutada, sest seal sai e-raamatut korraga kujundada mitu õpilast, nii nagu Google Drive’s.

  Projekti käigus selgus, et meie õpilased on loovad ning suudavad välja mõelda vahvaid jutukesi ja luuletusi, samuti toimib edukalt koostöö omavahel ja teiste koolidega. 

  Projektis olid integreeritud erinevad õppeained - eesti keel, loodusõpetus ja kunstiõpetus. Projekt viidi läbi multimeedia ja digipädevuse tundides.

  Projektile omistati eTwinningu kvaliteedimärk. Kvaliteedimärgi kriteeriumiteks on pedagoogiline uudsus, seotus õppekavaga, suhtlus ja koostöö partnerkoolidega, tehnoloogia kasutamine jm.

  Projekti juhtisid õpetajad Signe ja Ave.

   

  E-raamatud on nähtavad siit:

  Halb on halb: https://www.storyjumper.com/book/index/64833105/5c7cda81c68eb

  Vikerkaare maja: https://www.storyjumper.com/book/index/64833165/5c7cd90b8cc9a

  Koer ja troll: https://www.storyjumper.com/book/index/64833175/5c7cdafac2b0d

  Karoliina lugu: https://www.storyjumper.com/book/showframe/64833195/5c7cd9bb16fe1

  Nõid: https://www.storyjumper.com/book/showframe/64833195/5c7cd9bb16fe1

   

   

 • Sharing

  Projektiidee tekkis siis, kui Surju kooli õpetajad käisid Erasmus+ programmi raames Bulgaaria Osnovno Uchilishte "Svety Svety Cyril i Metodii" nimelises põhikoolis töövarjuks. Kool asub Bachevo asulas, seal õpivad lapsed 1.-7. klassini.

   Projekti eesmärgiks oli Bulgaaria ja Eesti kooli koostöö ning teiste kultuuride ja õpetamise meetodite tundmaõppimine

  Surju õpetajad jälgisid Bulgaaria kolleegide matemaatika, inglise keele ja arvutiõpetuse tunde ning õppisid neilt uusi meetodeid, mida oma tundides kasutada. Ka Eesti õpetajad näitasid kolleegidele oma oskusi – kuidas kasutada laulmist ja pilte võõrkeele õppimises ning kuidas õpetada robootikat. Tehti hulganisti pilte, videosid, mida asjaosalised eTwinningu portaalist vaadata saavad.

  Näiteks inglise keele tundides nägid ja said eesti õpetajad üle võtta häid nippe, kuidas palli ja rõnga abil sõnavara korrata. Arvutiõpetuse jaoks oli koostatud põhjalik ainekava ja paberkandjal õpikud, mis toetavad õpetaja tööd. Selle piirkonna väikestes koolides olid olemas kunstkattega väljakud jalgpalli mängimiseks ning lapsed lustisid vahetundides rõõmuga õues ja kasutasid vähem nutivahendeid.

  Bulgaariat külastasid õpetajad Signe ja Ave